เกี่ยวกับเรา


ความเป็นมาของธุรกิจบ้านตาลปึก

บ้านตาลบึกก่อตั้งโดย คุณณรงค์ และคุณสมจิตต์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 จากการเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีจึงได้คลุกคลี่กับน้ำตาลมะพร้าว จนได้พัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากวิถีชาวบ้าน สู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดยในปี 2550 เริ่มสร้างโรงงานแรก ในเนื้อที่ 100 ตรว. โดยเริ่มผลิตเฉพาะในส่วนของน้ำตาลปี๊บ


โรงงาน ปี 2550

ต่อมาในปี 2554ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างโรงงานให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงขยายกำลังการผลิต โดยเริ่มนำเครื่องจักรเข้าสู่กระบวนการผลิต และการบรรจุ เพื่อเพิ่มประสิทธิให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

โรงงาน ปี 2554

หลังจากการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างโรงงานให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บ้านตาลปึกเติบโตขึ้น รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในวงกว้าง นำไปสู่การขยายช่องทางการตลาด และส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่องการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำเป็นต้องระดมเงินทุนในการขยายโรงงาน และพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้เพียงพอ และรองรับกำลังการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

โดยในปี 2560 จึงขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank ในการระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาเครื่องจักรการผลิต เป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท โดยสามารถจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการผลิต ประกอบด้วย เครื่องบรรจุน้ำตาล หม้อต้มน้ำตาล เครื่องสูบจ่ายของไหล เป็นต้น การพัฒนาด้านเครื่องจักรจากงบสนับสนุนดังกล่าวนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การเติบโตด้านยอดขายในลำดับต่อไป และต่อมาในปี 2562 จึงขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากการเติบโตภาคอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประสบปัญหาในด้านสถานที่การผลิต และกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า การได้รับงบสนับสนุนดังกล่าวจึงสามารถตอบโจทย์โดยสามารถนำมาปรับปรุงขยายโรงงาน และเพิ่มเครื่องจักรเพื่อให้สามารถรองรับกับกำลังการผลิต และความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 ได้มีการเริ่มการก่อสร้างโรงงานใหม่ และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2562 โดยใช้งบลงทุนทั้งสิ้นกว่า 120 ล้านบาท

ภาพโรงงานปัจจุบัน


พัฒนาการด้านต่างๆ ของบ้านตาลปึก

ด้วยรูปแบบความต้องการสินค้าของตลาดเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการสะสมประสบการณ์อันยาวนานทำให้บ้านตาลปึกมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อปรับตัว และเตรียมรับมือกับการเติบโตของตลาดในอนาคต บ้านตาลปึกจึงมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพ และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าโดยการมุ่งเน้น

1. พัฒนารูปแบบสินค้า
ปี พ.ศ. 2543 คุณณรงค์เกิดความคิดว่าจะบรรจุน้ำตาลปี๊บลงถุงสำเร็จออกสู่ตลาด เนื่องจากเห็นวิธีการตักแบ่งน้ำตาลปี๊บในตลาดสด ไม่ถูกสุขลักษณะ ที่เก็บมีหนู แมลงสาบ สุนัข แมว มากินน้ำตาล ที่เหลือในปี๊บ จึงทำให้น้ำตาลปี๊บที่วางจำหน่ายมีโอกาสบูด เป็นฟองง่าย

สิ่งที่เราตั้งใจ : ในกระบวนการผลิตและบรรจุเน้นเรื่องความสะอาด เพื่อการเก็บรักษาสินค้าได้นาน เหมาะแก่การขนส่งระยะไกลหรือ ส่งต่างประเทศ ให้คนไทยในอำเภอเล็ก ๆ หรือในต่างประเทศมีโอกาสใช้เครื่องปรุงรสมีคุณภาพ

เริ่มต้นครั้งแรก : จากสั่งทำบล็อกสี่เหลี่ยม หยอดน้ำตาล ปล่อยให้แข็งตัว และซีลถุงปิด แต่ตลาดไม่ยอมรับ เนื่องจากความไม่คุ้นเคย เนื้อน้ำตาลแข็งเกินไป ตำแหน่งรอยซีลมีรูรั่ว จึงหยุดผลิต

เริ่มต้นครั้งที่สอง : จากประสบการณ์และการลงทุน ปลายปี พ.ศ. 2544 เกิดแนวความคิดที่จะบรรจุน้ำตาลใส่ถุงด้วยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จึงเริ่มศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้านการใช้เครื่องจักรในการผลิต และเริ่มขยายสู่ตลาดต่างจังหวัด และต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน เกาะกวม สหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์ สวีเดน และออสเตรเลีย เป็นต้น

บ้านตาลบึกยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากมาย อาทิ บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

2. พัฒนาโรงงาน สถานที่ผลิต เครื่องจักร สายการผลิต
กระบวนการผลิตนับเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้มาตรฐานการส่งออก บ้านตาลปึกจึงได้มีการพัฒนา ด้านนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ กอปรกับได้ที่ปรึกษาจากโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยอาจารย์สราวุธ และอาจารย์วัชรี คลี่สุวรรณ ช่วยกรุณาให้คำแนะนำ และชี้แนะเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ นำมาปรับใช้
ปัจจุบันบ้านตาลปึกได้ก้าวสู่มาตรฐานด้านการผลิตอันเป็นที่ยอมรับ และโรงงานที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด และการส่งออกที่เติบโตขึ้นต่อไป

เพราะเหตุใดสินค้าบ้านตาลปึกจึงได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าแบบ"ปากต่อปาก..?

สะอาด น้ำหนักแน่นอนดูดี ทันสมัย ไม่แตกหักหรือ เสียรูปทรงเพราะการขนส่ง ถุงมีสีสันสวยงาม เพื่อรักษาคุณภาพทางอาหาร เพราะน้ำตาลปี๊บไวต่อแสง และอากาศภายนอก กล่องช่วยให้ประหยัดพื้นที่, ง่ายในการเก็บรักษา,สะดวกการขนย้ายเพื่อนำไปขายและขนส่ง

บริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด


39/6 หมู่11 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Phone : +66 2921 7047
Fax : +66 2921 7048
Line ID : @bandtahnbuk
Facebook Page : fb.com/bandtahnbuk
Website :www.bandtahnbuk.com
Email : napapornc75@gmail.com
         natee85@gmail.com